Tomasz Nowak

Tomasz Nowak

Zawodowo jestem handlowcem, prywatnie społecznikiem. Interesuję się fotografią i historią. Lubię chodzić do teatru, jednak moją największą pasją jest działanie na rzecz naszego miasta. W ostatnich latach podjąłem wiele inicjatyw, które miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców Kielc.

Uczestniczę w miejskich konsultacjach, zgłaszam i promuje projekty budżetu obywatelskiego. Jestem pomysłodawcą wydarzeń rozrywkowych i edukacyjnych, integrujących lokalną społeczność. Kielce kocham za tereny zielone, ciekawą historię oraz przede wszystkim wspaniałych ludzi. W wyborach startuję ponieważ chcę, aby w Radzie Miasta zasiadały osoby, które faktycznie wsłuchują się w potrzeby kielczan.

Jako radny będę chciał wspierać projekty mające na celu: poprawę infrastruktury na osiedlach, pozyskiwanie środków na inwestycje, uporządkowanie ładu przestrzennego, rozwój nowoczesnej komunikacji zbiorowej, lepszą współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarządami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.