Michał Derecki

Michał Derecki

Od urodzenia mieszkam w Kielcach. Z żoną wychowujemy dwójkę dzieci. Ukończyłem studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej na specjalizacji konstrukcje budowlane. Od 16 lat pracuje w swojej branży, aktualnie jako inspektor budowlany w spółdzielni.

Od 5 lat pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku” w Kielcach. Do moich zadań należy kontrolowanie zarządu oraz realizacji przetargów, odbiory jakościowe prac remontowo-budowlanych, jak również organizacja przestrzeni osiedla. Czas wolny spędzam aktywnie, zwiedzając nasz region oraz inne zakątki Polski. Interesuje się też geografią,fotografią i sportem.

Kielce lubię za położenie geograficzne, zieleń, wyjątkowy klimat oraz to, że wszędzie jest blisko. Jako radny będę chciał się zająć m.in. rozszerzeniem granic miasta i utworzeniem nowych terenów inwestycyjnych, remontem dróg oraz kontrolą inwestycji, a także współpracą ze spółdzielniami mieszkaniowymi na zasadach partnerskich. Denerwują mnie niskie płace, ogólna stagnacja miasta oraz fakt wyludnianie się Kielc. Startuję w wyborach po to,aby moi rówieśnicy i nasze dzieci nie musieli wyjeżdżać stąd do innych miast.