Anna Wrona

Anna Wrona

Jestem młodą prawniczką oraz przedsiębiorczynią.Moją pasją jest nowoczesne cukiernictwo. Tytuł magistra prawa uzyskałam na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Byłam pierwszym rocznikiem po utworzeniu tego kierunku.

Na chwilę przed rozpoczęciem studiów usłyszałam przykre słowa, które brzmią we mnie do dzisiaj: „Do takiego prawnika po UJK to bym nie chciała iść”. Nigdy więcej nie chciałabym wysłuchiwać takich opinii o absolwentach naszych uczelni. Wiem w jakim mieście żyję, i w jakim chciałabym żyć. Moje życie zawodowe koncentruje się tutaj. Chciałbym, aby Kielce byłym.in. miejscem doskonalenia umiejętności zawodowych i ciekawej oferty kulturalnej. Moim priorytetem w Radzie Miasta będzie rozwój miasta.

Chcę, żeby biznes w Kielcach miał sens. W mojej ocenie uda się to m.in. poprzez rozwój szkolnictwa zawodowego.Chciałabym także usłyszeć głos kielczanek i na niego poważnie odpowiedzieć. Zaangażuje się w działania związane z kulturą i turystyką, tak żeby to wreszcie Kielce stały się inspiracją dla innych miast, a nie na odwrót.